PN-A-85816:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tłuszcze zwierzęce surowe jadalne

Zakres

Ustalono 4 definicje dotyczące partii i próbki. Podano wymagania ogólne, organoleptyczne, fizyczne i chemiczne. Opisano sposób pakowania, przechowywania i transportu. Zawarto wykaz 14 metod badań stosowanych w kontroli jakości. Podano pobieranie i przygotowanie próbek. Opisano 7 metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85816:1989 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze zwierzęce surowe jadalne
Data publikacji 23-11-1989
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-85816:1963 - wersja polska
ICS 67.200.10