PN-A-82050:1958 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Konserwy mięsne -- Pojęcia, nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są ważniejsze pojęcia, nazwy i określenia używane w produkcji i obrocie konserwami mięsnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82050:1958 - wersja polska
Tytuł Konserwy mięsne -- Pojęcia, nazwy i określenia
Data publikacji 18-12-1958
Data wycofania 20-05-1977
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 01.040.67, 67.120.01