PN-A-79529-16:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-16:2005 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Wykrywanie: barwnika syntetycznego, nitrobenzenu, syropu ziemniaczanego

Zakres

Określono metody badań, podając zasady oznaczania, stosowane odczynniki, roztwory, przyrządy i materiały, sposób wykonania oznaczań i wyniku oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-16:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Wykrywanie: barwnika syntetycznego, nitrobenzenu, syropu ziemniaczanego
Data publikacji 18-09-1997
Data wycofania 08-09-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-16:2005 - wersja polska