PN-A-79529-13:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-13:2005 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości cyjanowodoru

Zakres

Podano dwie fotometryczne metody oznaczania zawartości cyjanowodoru: z odczynnikiem gamma-pikolina - kwas barbiturowy oraz z p-fenylenodiaminą i pirydyną

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-13:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości cyjanowodoru
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 11-04-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-13:2005 - wersja polska