PN-A-79529-12:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-12:2005 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości furfuralu

Zakres

Podano kolorymetryczną metodę sprawdzania obecności i oznaczenie zawartości furfuralu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-12:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości furfuralu
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 08-09-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-12:2005 - wersja polska