PN-A-79528-17:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-17:2007 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości lotnych zasad azotowych

Zakres

Omówiono metodę polegającą na uwolnieniu związków azotowych z badanej próbki spirytusu mikrodyfuzyjna metodą Conway'a i miareczkowaniu związków azotowych w postaci amoniaku roztworem kwasu solnego. Podano rysunek naczynia reakcyjnego Conway'a i 3 wzory do obliczania zawartości zasad amonowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-17:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości lotnych zasad azotowych
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 20-02-2007
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-17:2007 - wersja polska