PN-A-79528-07:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-7:1997 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Badanie alkaliczności lub oznaczanie kwasowości

Zakres

Omówiono metodę stosowana do spirytusów wykazujących kwasowość większą lub równą 0,0008 (m/m). Zasada metody polega na rozcieńczeniu badanej próbki wodą nie zawierającą dwutlenku węgla i sprawdzeniu czy roztwór wykazuje charakter alkaliczny lub kwasowy wobec fenoloftaleiny. Oznaczanie kwasowości przeprowadza się miareczkując roztwór mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego. Podano wzór na obliczanie kwasowości

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-07:1992 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Badanie alkaliczności lub oznaczanie kwasowości
Data publikacji 22-07-1992
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Wprowadza ISO 1388-2:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-7:1997 - wersja polska