PN-A-79526:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79531:1995 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus rektyfikowany butelkowany

Zakres

Ustalono podział na 4 rodzaje spirytusu rektyfikowanego butelkowego w zależności od mocy i gatunku. Podano wymagania dla surowców. Określono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Omówiono statystyczną kontrolę jakości, pobieranie próbek, przygotowanie próbki laboratoryjnej. Podano opis 4 metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79526:1986 - wersja polska
Tytuł Spirytus rektyfikowany butelkowany
Data publikacji 19-04-1986
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79526:1975 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79531:1995 - wersja polska