PN-A-79523:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79523:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Spirytus surowy

Zakres

Norma dotyczy wymagań dla spirytusu surowego, który jest produktem destylacji otrzymanym z brzeczki melasowej, ziemniaków, zboża, owoców i innych surowców rolniczych. Ustalono podział na 5 rodzajów spirytusu surowego. Podano wymagania organoleptyczne (przezroczystość, barwa, smak, zapach) i fizykochemiczne (zawartość kwasów, aldehydów, fuzli, alkoholu metylowego, cyjanowodoru). Określono wymagania dla pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań stosowany przy ocenie jakościowej partii spirytusu.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79523:1990 - wersja polska
Tytuł Spirytus surowy
Data publikacji 29-10-1990
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79523:1974 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79523:2002 - wersja polska