PN-A-79400:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mentol

Zakres

Wprowadzono podział na mentol lewoskrętny i racemiczny. Wprowadzono wymagania organoleptyczne (wygląd, postać, barwa) oraz wymagania fizyczne i chemiczne (temperaturę topnienia, skręcalność właściwą, rozpuszczalność w alkoholu etylowym, obecność substancji kwaśnych i zasadowych, identyfikację mentolu, zawartość substancji towarzyszących, zawartość mentolu i zawartość metali szkodliwych dla zdrowia). Określono warunki pakowania, przechowywania i transportu oraz ustalono program badań, i ocenę partii mentolu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79400:1996 - wersja polska
Tytuł Mentol
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich
ICS 71.100.60