PN-A-79122:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wino gronowe

Zakres

Podano podstawowe definicje, podział, wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Określono warunki pakowania, przechowywania i transportu z uwzględnieniem sposobu znakowania. Podano program, opis badań, ocenę wyników badań i ocenę partii. W informacjach dodatkowych zamieszczono szczególne wymagania w zakresie zawartości dwutlenku siarki w winach o kontrolowanym oznaczeniu pochodzenia oraz podstawowe kategorie tych win

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-79122:1996/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79122:1996 - wersja polska
Tytuł Wino gronowe
Data publikacji 16-02-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79122:1969 - wersja polska
ICS 67.160.10
Elementy dodatkowe PN-A-79122:1996/Az1:2001P, PN-A-79122:1996/Ap1:2001P