PN-A-79120-11:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania: metodę spektrofotometryczna (odwoławczą) i kolorymetryczną. Metoda spektrofotometryczna polega na oddestylowaniu kwasu sorbowego zawartego w próbce oraz spektrofotometrycznym oznaczeniu jego zawartości w destylacie w ultrafiolecie. Metoda kolorymetryczna polega na oddestylowaniu kwasu sorbowego, utworzeniu barwnego kompleksu z kwasem 2-tiobarbiturowym i fotomtrycznym pomiarze intensywności zabarwienia przy długości fali 532 nm. Podano rysunek-zestaw do destylacji z parą wodną

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-11:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.160.10