PN-A-79094:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Piwo -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Zasada metody polega na ekstrakcji substancji goryczkowych z próbki zakwaszonego piwa lub brzeczki za pomocą izooktanu i oznaczaniu ich w warstwie izooktanowej przez pomiar absorbancji spektrofotometrycznie przy długości fali 275 nm

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79094:1992 - wersja polska
Tytuł Piwo -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 18-09-1992
Data wycofania 11-08-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79093-12:2000 - wersja polska