PN-A-78503:1962 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-78503:1969 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty grzybowe -- Grzyby marynowane

Zakres

Przedmiotem normy są grzyby marynowane przeznaczone do bezpośredniego spożycia, sporządzone oddzielnie z owocników jednego gatunku grzyba: borowika szlachetnego - Boletus edulis, gąski żółtej - Tricholoma equestre, pieprznika jadalnego (kurki) - Cantharellus cibbarius, maślaka zwyczajnego - Suillus luteus, opieńki miodowej - Armillaria mellea, rydza mleczaja - Lactarius delicious, z dodatkiem przypraw aromatycznych, w zalewie zakwaszonej kwasem octowym lub mlekowym i octowym, utrwalone przez pasteryzację w opakowaniach hermetycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78503:1962 - wersja polska
Tytuł Produkty grzybowe -- Grzyby marynowane
Data publikacji 17-02-1962
Data wycofania 01-01-1970
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.20
Zastąpiona przez PN-A-78503:1969 - wersja polska