PN-A-78460:1962 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Konserwy warzywno-mięsne sterylizowane -- Wymagania wspólne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania jakim powinny odpowiadać konserwy warzywno-mięsne sterylizowane w puszkach lub słojach szklanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78460:1962 - wersja polska
Tytuł Konserwy warzywno-mięsne sterylizowane -- Wymagania wspólne
Data publikacji 03-04-1962
Data wycofania 17-04-1974
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.040