PN-A-77807:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Produkty warzywne -- Warzywa konserwowe

Zakres

Zdefiniowano 10 rodzajów warzyw konserwowych w zależności od używanych składników. Określono wymagania jakościowe (wygląd i konsystencję produktu, składniki, smak i zapach, zróżnicowane wskaźniki fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne). Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-77807:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty warzywne -- Warzywa konserwowe
Data publikacji 18-09-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-77804:1979 - wersja polska
ICS 67.080.20
Elementy dodatkowe PN-A-77807:1997/Az1:2004P