PN-A-75104:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przetwory owocowe -- Galaretki

Zakres

Podano wymagania jakościowe (barwa, klarowność, smak, zapach, konsystencja, ekstrakt ogólny, kwasowość ogólna, zanieczyszczenia organiczne i mineralne, metale szkodliwe dla zdrowia, zafermentowanie, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany, drobnoustroje tlenowe mezofilne) dla galaretek nisko- i wysokosłodzonych, jedno- dwu- i wieloowocowych. W zależności od zawartości dwutlenku siarki w produkcie gotowym wprowadzono trzy klasy jakości. Rozszerzono zakres informacji dotyczących oznakowania wyrobu zgodnie z podanymi w Dyrektywach EWG

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75104:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe -- Galaretki
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 23-09-2020
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.080.10