PN-A-74855-11:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości arsenu

Zakres

Metoda polega na wytworzeniu lotnego trójwodorku arsenowego, reakcji z roztworem dwuetylodwutiokarbaminianu srebra, która daje zmianę zabarwienia roztworu. Intensywność zabarwienia jest mierzona spektrofotometrycznie. Metoda jest stosowana do badania cukru, który zawiera więcej niż 0,05mg arsenu w 1kg. Podano rysunek - zestaw do wydzielania i pochłaniania trójwodorku arsenawego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-11:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości arsenu
Data publikacji 24-03-1987
Data wycofania 29-10-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10