PN-A-74855-01:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier -- Metody badań -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano wykaz 11 tytułów części normy. Określono wymagania dla czystości odczynników oraz sposób przygotowania próbki laboratoryjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-01:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 24-03-1987
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855:1980 - wersja polska
ICS 67.180.10
Zastąpiona przez PN-A-74855-1:1996 - wersja polska