PN-A-74820:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Skrobia, pochodne i produkty uboczne -- Słownictwo

Zakres

Zdefiniowano pojęcia najczęściej stosowane w przemyśle skrobi, łącznie ze skrobiami modyfikowanymi i produktami ubocznymi. Podano definicje w grupach: nazwy ogólne (13), surowce (5), technologia: przemysły (3), procesy i nazwy produkcyjne (61), materiały pomocnicze (8), produkty: skrobie naturalne (19), skrobie modyfikowane (33), produkty hydrolizy (14), inne produkty (21), terminy analityczne (15)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74820:1987 - wersja polska
Tytuł Skrobia, pochodne i produkty uboczne -- Słownictwo
Data publikacji 27-04-1987
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Zastępuje PN-A-74820:1976 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.180.20