PN-A-74772:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Karmel

Zakres

Normą objęto dwa typy karmelu produkowanego obecnie w Polsce, karmel naturalny E 150a i karmel amoniakalny E 150c. Określono wymagania dla surowca oraz podano poziom wymagań fizykochemicznych dla karmelu. Podano wymagania dotyczące pakowania, znakowania oraz warunków przechowywania i transportu. Podano program i opis badań oraz ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74772:1996 - wersja polska
Tytuł Karmel
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.180.10