PN-A-74771:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory skrobiowe -- Glukoza krystaliczna

Zakres

Norma dotyczy glukozy krystalicznej do celów spożywczych. W tabeli podano wymagania organoleptyczne (wygląd, zapach, smak) i fizykochemiczne (przezroczystość roztworu, wilgotność, kwasowość, zawartość chlorów i metali etc.) dla 16 cech glukozy. Opisano wytyczne pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań obejmujących 14 rodzajów badań. Pobieranie próbek i opis badań - wg powołanych norm. Podano sposób oceny partii

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74771:1984 - wersja polska
Tytuł Przetwory skrobiowe -- Glukoza krystaliczna
Data publikacji 09-05-1984
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Zastępuje PN-A-74771:1974 - wersja polska
ICS 67.180.20