PN-A-74725-2:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Skrobie modyfikowane dla włókiennictwa -- Metody badań -- Oznaczanie zanieczyszczeń

Zakres

Podano metody oznaczania zanieczyszczeń makroskopowych i mechanicznych. Oznaczanie zanieczyszczeń makroskopowych polega na liczeniu dobrze widocznych czarnych punktów na powierzchni 1 dm2 badanego produktu. Zanieczyszczenia mechaniczne oznacza się jako pozostałość na odpowiednio dobranych sitach

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74725-2:1998 - wersja polska
Tytuł Skrobie modyfikowane dla włókiennictwa -- Metody badań -- Oznaczanie zanieczyszczeń
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 59.040, 67.180.20