PN-A-74206:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Przetwory zbożowe -- Zarodki pszenne i żytnie

Zakres

Podano definicje zarodków pszennych i żytnich. Określono wymagania ogólne, zdrowotne, organoleptyczne i fizykochemiczne takie jak: wilgotność, kwasowość tłuszczowa, zawartość tłuszczu, zawartość cząstek otrąb i bielma, obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, obecność szkodników zbożowych i ich pozostałości. Wprowadzono klasy jakości dla zarodków pszennych. Podano metody badań i pobierania próbek. W załączniku A podano wykaz norm i dokumentów zawierających metody badań metali szkodliwych dla zdrowia

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74206:1997 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Zarodki pszenne i żytnie
Data publikacji 24-12-1997
Data wycofania 12-07-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060