PN-A-74134-2:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przygotowanie próbek i rozcieńczeń do badań

Zakres

Określono zasady przygotowywania próbki zawiesiny wyjściowej i dalszych rozcieńczeń dziesiętnych. Podano skład rozcieńczalnika

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74134-2:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przygotowanie próbek i rozcieńczeń do badań
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 29-05-2008
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 07.100.30