PN-A-74125:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Dietetyczne środki spożywcze -- Dietetyczne sucharki skrobiowe

Zakres

Podano charakterystykę dietetycznych sucharków skrobiowych, przeznaczonych dla osób wymagających stosowania diet niskobiałkowych lub niskobiałkowych i niskosodowych. Ustalono wymagania jakościowe: organoleptyczne i fizykochemiczne. Podano sposób znakowania, pakowania i przechowywania oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74125:1997 - wersja polska
Tytuł Dietetyczne środki spożywcze -- Dietetyczne sucharki skrobiowe
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.230