PN-A-74124:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Produkty specjalnego przeznaczenia -- Pieczywo niskosodowe

Zakres

Podano definicję pieczywa niskosodowego. Ustalono wymagania jakościowe, organoleptyczne i fizykochemiczne. Podano sposób pobierania próbek i program badań. Określono sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu pieczywa

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74124:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty specjalnego przeznaczenia -- Pieczywo niskosodowe
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.060