PN-A-74004:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7700-1:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ziarno zbóż -- Sprawdzanie wzorcowania wilgotnościomierzy

Zakres

Metodę stosuje się do kalibracji wilgotnościomierzy używanych do szybkiego pomiaru wilgotności: pszenicy, pszenicy durum, żyta, jęczmienia i owsa. Zasada metody polega na przygotowaniu próbek ziarna o określonej wilgotności dla wybranych wartości lub całego zakresu pomiarowego wilgotnościomierza, równoległym oznaczaniu wilgotności tych próbek metodą suszarkową i wykonaniu pomiaru za pomocą sprawdzanego wilgotnościomierza. Zamieszczono dwa załączniki: dopuszczalne błędy maksymalne (w tablicy) i wykres maksymalnych dopuszczalnych błędów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74004:1987 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Sprawdzanie wzorcowania wilgotnościomierzy
Data publikacji 27-02-1987
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 17.060, 67.060
Zastąpiona przez PN-ISO 7700-1:2014-06 - wersja polska