PN-A-55700:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Aparaty wyparne -- Typy, parametry podstawowe i wymiary

Zakres

Przedmiotem normy są typy, parametry podstawowe i wymiary aparatów wyparnych o powierzchni grzewczej 500 ÷ 2500 m², z komorą grzewczą typu rurowego i wbudowanymi łapaczami kropli, przeznaczonych do zagęszczania soków w przemyśle cukrowniczym i pokrewnych.
Niniejsza norma nie obejmuje aparatów z opadającą i wznoszącą się warstewką oraz przepływowo-warstwowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55700:1990 - wersja polska
Tytuł Aparaty wyparne -- Typy, parametry podstawowe i wymiary
Data publikacji 29-09-1990
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 67.260