PN-A-55671:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 441-10:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Meble chłodnicze -- Metody badań -- Sprawdzenie oddziaływania na żywność

Zakres

Podano sposób postępowania podczas sprawdzania, czy materiały stosowane na wewnętrzne elementy mebli chłodniczych przeznaczonych dla handlu i gastronomii wpływają na zmianę smaku i zapachu przechowywanej w nich żywności. Określono warunki przeprowadzania próby i przygotowania mebla do badań. Ustalono rodzaj i wielkość próbek, sposób ich przygotowania, czas trwania badań oraz sposób wykonania oceny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55671:1996 - wersja polska
Tytuł Meble chłodnicze -- Metody badań -- Sprawdzenie oddziaływania na żywność
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 22-12-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ICS 97.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 441-10:2000 - wersja polska