PN-A-55567:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia -- Noże, tarcze przepustowe i przednoże do maszyn do mielenia mięsa -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania dotyczące części tnących wilków i maszyn do mielenia mięsa, noży, tarcz przepustowych i przednoży. Określono wymiary, wymagania dotyczące materiałów i wykonania. Ustalono program i metodykę badań oraz sposób znakowania i pakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55567:1997 - wersja polska
Tytuł Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów zbiorowego żywienia -- Noże, tarcze przepustowe i przednoże do maszyn do mielenia mięsa -- Wymagania i badania
Data publikacji 17-10-1997
Data wycofania 26-06-2018
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 67.260, 97.040.50