PN-A-55544:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Aparaty do produkcji ziarna serowego -- Wymagania

Zakres

Niniejsza norma obejmuje aparaty do produkcji ziarna serowego okresowego działania typu otwartego — wanny serowarskie i typu zamkniętego — kotły serowarskie pionowe i poziome (dalej zwane aparatami) przeznaczone do wyrobu ziarna serowego w produkcji twardych, półtwardych i miękkich serów podpuszczkowych i ustanawia wymagania konstrukcyjne aparatów, ich niezawodności, bezpieczeństwa eksploatacji i sanitarno-higieniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55544:1991 - wersja polska
Tytuł Aparaty do produkcji ziarna serowego -- Wymagania
Data publikacji 15-03-1991
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 67.260