PN-A-55534:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Urządzenia dla zakładów zbiorowego żywienia -- Kotły warzelne -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano ogólne wymagania i badania dotyczące kotłów warzelnych przeznaczonych do gotowania potraw w zakładach zbiorowego żywienia oraz dla zakładów przetwórstwa spożywczego, o zbiorniku warzelnym ogrzewanym bezpośrednio i pośrednio dowolnym rodzajem energii. Ustalono ogólne wymagania i badania dotyczące kotłów warzelnych z płaszczem grzewczym, w którym podczas pracy panuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego, nie większe niż 0,5 MPa. Podano ogólne warunki wykonania badań. Ustalono wymagania odnośnie do cechowania kotłów warzelnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55534:1997 - wersja polska
Tytuł Urządzenia dla zakładów zbiorowego żywienia -- Kotły warzelne -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 16-11-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Zastępuje PN-A-55534:1984 - wersja polska
ICS 97.040.20