PN-A-55530:1979 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 631-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyposażenie zakładów zbiorowego żywienia -- Pojemniki funkcjonalne -- Wymagania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące pojemników funkcjonalnych przeznaczonych do przygotowywania, przechowywania i transportu produktów spożywczych oraz wykonywania niektórych następujących po sobie operacji technologicznych w zakładach zbiorowego żywienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55530:1979 - wersja polska
Tytuł Wyposażenie zakładów zbiorowego żywienia -- Pojemniki funkcjonalne -- Wymagania
Data publikacji 19-06-1979
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 67.250
Zastąpiona przez PN-EN 631-1:1996 - wersja polska