PN-A-13200:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Naczynia kryształowe -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące naczyń kryształowych ze szkła ołowiowego w pojedynczych sztukach lub kompletach.
Norma obejmuje naczynia kryształowe dmuchane lub prasowane formowane sposobem ręcznym, półautomatycznym lub automatycznym, przeznaczone do celów użytkowych i dekoracyjnych, o masie do 5000 g.
Naczynia kryształowe o masie powyżej 5000 g wymagają oddzielnego uzgodnienia miedzy producentem i odbiorcą.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-13200:1981 - wersja polska
Tytuł Naczynia kryształowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 28-03-1981
Data wycofania 16-09-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Zastępuje PN-A-13200:1969 - wersja polska
ICS 97.040.60