PN-A-07009:1967 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w chłodniach składowych -- Wymagania ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania ogólne dla następujących produktów żywnościowych przeznaczonych do zamrażania:
- mięsa zwierząt rzeźnych,
- podrobów,
- tłuszczów zwierzęcych jadalnych,
- mięsa zwierząt łownych,
- ptactwa łownego,
- drobiu, podrobów drobiowych i tłuszczu drobiowego,
- ryb,
- przetworów jajczarskich,
- masła,
- wyrobów garmażeryjnych,
- owoców,
- warzyw.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-07009:1967 - wersja polska
Tytuł Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrażania w chłodniach składowych -- Wymagania ogólne
Data publikacji 28-12-1967
Data wycofania 03-04-1976
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.020