PN-A-04012:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości miedzi

Zakres

Zasada polega na mineralizacji próbki kwasem azotowym i siarkowym, związaniu miedzi przy pH 8,5 z dwuetylodwutiokarbaminianem sodowym w obecności substancji chelatującej, ekstrakcji czterochlorkiem węgla utworzonego kompleksu karbaminianowego, którego absorbcje mierzy się spektrofotometrycznie. Podano sposób przygotowania próbki do badań. Opis wykonania oznaczania zawiera przygotowanie krzywej wzorcowej, mineralizacje próbki (wg załącznika), oznaczanie i obliczanie wyniku

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04012:1980 - wersja polska
Tytuł Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości miedzi
Data publikacji 08-05-1980
Data wycofania 21-06-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Zastępuje PN-A-04012:1959 - wersja polska
ICS 67.050