PKN-ISO/TS 11366:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Wytyczne eksploatacji olejów smarowych do turbin parowych, gazowych i skojarzonych układów gazowo-parowych

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do olejów mineralnych używanych jako oleje smarowe i do cieczy eksploatacyjnych używanych do smarowania turbin parowych, gazowych i skojarzonych układów gazowo-parowych będących w eksploatacji. Środki smarowe uwzględnione w niniejszej Specyfikacji Technicznej są sklasyfikowane w ISO 6743-5 i określone w ISO 8068.

Celem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest:

- pomaganie operatorom urządzeń wysokiej mocy w ocenie stanu jakości oleju w urządzeniu w celu utrzymywania oleju w dobrym stanie;

- pomaganie użytkownikom w zrozumieniu w jaki sposób następuje deprecjacja oleju i jak przeprowadzać programy pobierania próbek i badania olejów będących w eksploatacji.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano również instrukcje związane z właściwymi czynnościami, które powinny być podejmowane w celu maksymalizacji czasu eksploatacji oleju.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 11366:2013-10 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Wytyczne eksploatacji olejów smarowych do turbin parowych, gazowych i skojarzonych układów gazowo-parowych
Data publikacji 31-10-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO/TS 11366:2011 [IDT]
ICS 75.100