PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym dokonano przeglądu aktualnej praktyki w zakresie projektowania, budowy i utrzymywania części mostów i torów, w których stosowane są szyny kolejowe poprzez nieciągłości w konstrukcjach wsporczych. Sprawdzane są bieżące standardy i wytyczne postępowania, oraz przytaczane są niektóre konkretne przypadki. Raport Techniczny zawiera wskazówki dotyczące aktualnie najlepszych sposobów postępowania i zawiera zalecenia dotyczące opracowania przyszłych norm, a także wskazuje obszary, w których potrzebne są dalsze badania i rozwój.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
Wprowadza CEN/TR 17231:2018 [IDT]
ICS 93.040, 91.010.30