PKN-CEN/TR 15745:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciekłe produkty naftowe -- Oznaczanie typów węglowodorów oraz związków tlenowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej -- Raport badawczy z badań międzylaboratoryjnych

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym przedstawiono badania nad zastosowaniem EN 14517 do oznaczania innych związków tlenowych. Niniejszy raport jest wsparciem dla rozszerzenia zakresu metody, której wyraźnie zażądał ISO/TC 28 w czasie nowelizacji EN 14517 i zdecydowano się na utworzenie normy równoległej EN ISO 22854.

Niniejszy raport opublikowano jako podstawową informację w celu orzeczenia o aprobacie na stosowanie niniejszej metody do oznaczania wszystkich związków tlenowych, jak nadmieniono w Europejskiej Dyrektywie Paliwowej. Oprócz tego, niniejszy raport powinien być pomocny przy zastosowaniu wielowymiarowej chromatografii jako metody w przypadkach spornych dla związków tlenowych w EN 228.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu, termin % (V/V) oznacza ułamek objętościowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 15745:2014-06 - wersja polska
Tytuł Ciekłe produkty naftowe -- Oznaczanie typów węglowodorów oraz związków tlenowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej -- Raport badawczy z badań międzylaboratoryjnych
Data publikacji 04-06-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza CEN/TR 15745:2008 [IDT]
ICS 75.160.20