PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Product Description and Classification -- Part 1:New Property Library

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Product Description and Classification -- Part 1:New Property Library
Data publikacji 19-06-2007
Data wycofania 13-02-2020
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza CWA 15556-1:2006 [IDT]
ICS 35.240.50