Kategoria
 1. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'PKN'

Produkty 251 do 300 z 320

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Ustaw kierunek rosnący
 1. PKN-CEN/CWA 15556-3:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-3:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 3: Results of development in harmonization of product classifications and in multilingual electronic catalogues and their respective data modelling

  Wprowadza: CWA 15556-3:2006 [IDT]

 2. PKN-CEN/CWA 15556-2:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-2:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 2: Product Classes with sets of properties

  Wprowadza: CWA 15556-2:2006 [IDT]

 3. PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 1:New Property Library

  Wprowadza: CWA 15556-1:2006 [IDT]

 4. PKN-CEN/CWA 15555:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15555:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Guidelines and support for building application profiles in e-learning

  Wprowadza: CWA 15555:2006 [IDT]

 5. PKN-CEN/CWA 15554:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15554:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Specifications for a Web Accessibility Conformity Assessment Scheme and a Web Accessibility Quality Mark

  Wprowadza: CWA 15554:2006 [IDT]

 6. PKN-CEN/CWA 15539:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15539:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Numbering of and coding system for trains

  Wprowadza: CWA 15539:2006 [IDT]

 7. PKN-CEN/CWA 15538:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15538:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Coding for customers in the rail transport chain

  Wprowadza: CWA 15538:2006 [IDT]

 8. PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polska
  Norma wycofana

  Operacje sieciocentryczne -- Architektura zorientowana usługowo w ramach zarządzania kryzysowego cywilno-wojskowego

  Wprowadza: CWA 15537:2006 [IDT]

 9. PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Network Enabled Abilities -- Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management

  Wprowadza: CWA 15537:2006 [IDT]

 10. PKN-CEN/CWA 15533:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15533:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  A model for the classification of quality approaches in e-learning

  Wprowadza: CWA 15533:2006 [IDT]

 11. PKN-CEN/CWA 15526:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15526:2007 - wersja angielska

  European Network for Administrative Nomenclature

  Wprowadza: CWA 15526:2006 [IDT]

 12. PKN-CEN/CWA 15517:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15517:2007 - wersja polska

  Europejski podręcznik dotyczący zaopatrywania obronnego

  Wprowadza: CWA 15517:2006 [IDT]

 13. PKN-CEN/CWA 15499-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15499-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Personal Data Protection Audit Framework (EU Directive EC 95/46) -- Part I: Baseline Framework

  Wprowadza: CWA 15499-1:2006 [IDT]

 14. PKN-CEN/CWA 15044:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15044:2006 - wersja polska

  Badania i ocena maszyn rozminowania

  Wprowadza: CWA 15044:2004 [IDT]

 15. PKN-CEN/CWA 14747:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 14747:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rozminowanie w celach humanitarnych -- Badania i ocena -- Wykrywacze metali

  Wprowadza: CWA 14747-1:2003 [IDT]

 16. PKN-CEN/CWA 14641:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 14641:2007 - wersja angielska

  Security management system for secure printing

  Wprowadza: CWA 14641:2006 [IDT]

 17. PKN-CEN/CR 14379:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 14379:2007 - wersja polska

  Klasyfikacja zabawek -- Wytyczne

  Wprowadza: CR 14379:2002 [IDT]

 18. PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 2: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska

  Wprowadza: CR 13695-2:2002 [IDT]

 19. PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska

  Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 1: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach

  Wprowadza: CR 13695-1:2000 [IDT]

 20. PKN-CEN/CR 13688:2004 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13688:2004 - wersja polska

  Opakowania -- Recykling materiałowy -- Raport dotyczący wymagań dla substancji i materiałów w celu zapobiegania trwałym utrudnieniom w recyklingu

  Wprowadza: CR 13688:2000 [IDT]

 21. PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  Dobór, użytkowanie, nadzór i konserwacja środków ochrony indywidualnej zapobiegających ryzyku związanemu z występowaniem elektryczności statycznej w strefach zagrożonych wybuchem (ryzyku wybuchu)

  Wprowadza: CEN/CLC/TR 16832:2015 [IDT]

 22. PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-9:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-9:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-9:2004 [IDT]

 23. PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-8:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-8:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-8:2004 [IDT]

 24. PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-7:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-7:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-7:2004 [IDT]

 25. PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-6:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-6:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-6:2004 [IDT]

 26. PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-5:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-5:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-5:2004 [IDT]

 27. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-4:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-4:2004/AC:2005 [IDT]

 28. PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-3:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-3:2004/AC:2005 [IDT]

 29. PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-2:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-2:2004/AC:2005 [IDT]

 30. PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-1:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-1:2004/AC:2005 [IDT]

 31. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic Atterberga

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-12:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-12:2004 [IDT]

 32. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-11:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-11:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-11:2004 [IDT]

 33. PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-10:2004/AC:2005 [IDT]

 34. PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mikrobiologia żywności i pasz -- Wytyczne dotyczące przygotowania i wytwarzania pożywek -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące kontroli jakości pożywek przygotowywanych w labaratorium

  Wprowadza: CEN ISO/TS 11133-1:2009 [IDT]

 35. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 36. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 37. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 38. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT], ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 39. PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Stiffeners and toepuffs

  Wprowadza: CEN ISO/TR 22648:2007 [IDT]

 40. PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Shanks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20883:2007 [IDT]

 41. PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Lining and insocks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20882:2007 [IDT]

 42. PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Insoles

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20881:2007 [IDT]

 43. PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Outsoles

  Wprowadza: ISO/TR 20880:2007 [IDT], CEN ISO/TR 20880:2007 [IDT]

 44. PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Uppers

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20879:2007 [IDT]

 45. PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Accessories

  Wprowadza: ISO/TR 20572:2007 [IDT], CEN ISO/TR 20572:2007 [IDT]

 46. PKN-CEN Guide 4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN Guide 4:2009 - wersja polska

  Przewodnik dotyczący uwzględniania zagadnień środowiskowych w normach wyrobu

  Wprowadza: PKN-CEN Guide 4:2009P [IDT]

 47. PKN-CEN Guide 12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN Guide 12:2009 - wersja polska

  Bezpieczeństwo dziecka -- Wytyczne do stosowania w normach

  Wprowadza: CEN Guide 12:2006 [IDT]

 48. PKN-C-2:2017-10 - wersja polska

  PKN-C-2:2017-10 - wersja polska

  Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych

 49. PKN-C-1:2011 - wersja polska

  PKN-C-1:2011 - wersja polska

  Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym

 50. Systemy zarządzania energią

  Systemy zarządzania energią

  Tłumaczenie Normy Europejskiej EN 16001:2009 nie ma statusu Polskiej Normy.

  Zostało ono przygotowane w efekcie prac mających na celu wprowadzenie EN 16001:2009 do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia. Prace te zostały przerwane po decyzji Rad Technicznych CEN i CENELEC o wycofaniu EN 16001:2009 ze zbioru Norm Europejskich w czerwcu 2011 r. Ze względu na zainteresowanie użytkowników polską wersją językową normy PKN postanowił, w porozumieniu z Komitetem Technicznym 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej, opublikować tłumaczenie robocze bez statusu Polskiej Normy.

Produkty 251 do 300 z 320

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Ustaw kierunek rosnący