Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 100301 do 100350 z 103245

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-04301:1960 - wersja polska

  PN-B-04301:1960 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

 2. PN-B-04301:1953 - wersja polska

  PN-B-04301:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

 3. PN-B-04301:1952 - wersja polska

  PN-B-04301:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

 4. PN-B-04300:1988 - wersja polska

  PN-B-04300:1988 - wersja polska

  Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

 5. PN-B-04300:1980 - wersja polska

  PN-B-04300:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04300:1988 - wersja polska

  Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

 6. PN-B-04300:1973 - wersja polska

  PN-B-04300:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04300:1980 - wersja polska

  Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych

 7. PN-B-04300:1963 - wersja polska

  PN-B-04300:1963 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement -- Badanie cech fizycznych

 8. PN-B-04300:1951 - wersja polska

  PN-B-04300:1951 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement -- Badanie cech fizycznych

 9. PN-B-04270:1975 - wersja polska
 10. PN-B-04270:1964 - wersja polska

  PN-B-04270:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04270:1975 - wersja polska

  Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych -- Badania techniczne

 11. PN-B-04270:1961 - wersja polska

  PN-B-04270:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych -- Badania techniczne

 12. PN-B-04250:1954 - wersja polska

  PN-B-04250:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zaprawy gipsowo-wapienne -- Odtworzenie składu wyjściowego metodą analityczną

 13. PN-B-04201:1958 - wersja polska

  PN-B-04201:1958 - wersja polska
  Norma wycofana

  Skałodrzew (ksylolit) -- Analiza chemiczna

 14. PN-B-04120:1988 - wersja polska

  PN-B-04120:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12670:2002 - wersja polska

  Kamień budowlany -- Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia

 15. PN-B-04116:1991 - wersja polska

  PN-B-04116:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12372:2001 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

 16. PN-B-04115:1967 - wersja polska

  PN-B-04115:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość)

 17. PN-B-04115:1953 - wersja polska

  PN-B-04115:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04115:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość kamienia na uderzenie /zwięzłość/ na aparacie Page'a

 18. PN-B-04114:1953 - wersja polska

  PN-B-04114:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04113:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość tłucznia kamiennego na miażdżenie, pod wpływem siły działającej dynamicznie

 19. PN-B-04113:1967 - wersja polska

  PN-B-04113:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości tłucznia kamiennego na miażdżenie

 20. PN-B-04113:1953 - wersja polska

  PN-B-04113:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04113:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość tłucznia kamiennego na miażdżenia pod wpływem siły działającej statycznie

 21. PN-B-04112:1967 - wersja polska

  PN-B-04112:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-41:1978 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności /zużycia/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

 22. PN-B-04112:1953 - wersja polska

  PN-B-04112:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność /zużycie/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

 23. PN-B-04111:1984 - wersja polska

  PN-B-04111:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14157:2005 - wersja angielska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

 24. PN-B-04111:1959 - wersja polska

  PN-B-04111:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04111:1984 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na tarczy Boehmego

 25. PN-B-04111:1954 - wersja polska

  PN-B-04111:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04111:1959 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na tarczy Boehmego

 26. PN-B-04110:1984 - wersja polska

  PN-B-04110:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1926:2001 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

 27. PN-B-04110:1963 - wersja polska

  PN-B-04110:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04110:1984 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie

 28. PN-B-04110:1954 - wersja polska

  PN-B-04110:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie

 29. PN-B-04103:1965 - wersja polska

  PN-B-04103:1965 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Oznaczanie mrozoodporności -- Metoda krystalizacji

 30. PN-B-04102:1985 - wersja polska

  PN-B-04102:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12371:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 31. PN-B-04102:1967 - wersja polska

  PN-B-04102:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04102:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 32. PN-B-04102:1954 - wersja polska

  PN-B-04102:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Odporność na zamrażanie

 33. PN-B-04101:1985 - wersja polska

  PN-B-04101:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13755:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą

 34. PN-B-04101:1967 - wersja polska

  PN-B-04101:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04101:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą

 35. PN-B-04101:1954 - wersja polska

  PN-B-04101:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04101:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Nasiąkliwość

 36. PN-B-04100:1966 - wersja polska

  PN-B-04100:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1936:2001 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości, porowatości i szczelności

 37. PN-B-04100:1954 - wersja polska

  PN-B-04100:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04100:1966 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ciężar właściwy, ciężar objętościowy, szczelność i porowatość

 38. PN-B-03434:1999 - wersja polska

  PN-B-03434:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1505:2001 - wersja polska

  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

 39. PN-B-03433:1987 - wersja polska

  PN-B-03433:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania

 40. PN-B-03433:1980 - wersja polska

  PN-B-03433:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03433:1987 - wersja polska

  Wentylacja -- Urządzenia wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie mieszkaniowych wielorodzinnym -- Wymagania

  Skontaktuj się z PKN

 41. PN-B-03432:1967 - wersja polska

  PN-B-03432:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym -- Wymagania techniczne

 42. PN-B-03431:1973 - wersja polska

  PN-B-03431:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- Wymagania

 43. PN-B-03431:1963 - wersja polska

  PN-B-03431:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03431:1973 - wersja polska

  Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- Wymagania techniczne

  Skontaktuj się z PKN

 44. PN-B-03430:1983 - wersja polska

  PN-B-03430:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

 45. PN-B-03430:1983/Az3:2000 - wersja polska

  PN-B-03430:1983/Az3:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

 46. PN-B-03430:1974 - wersja polska

  PN-B-03430:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03430:1983 - wersja polska

  Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej -- Wymagania

 47. PN-B-03430:1964 - wersja polska

  PN-B-03430:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03430:1974 - wersja polska

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

 48. PN-B-03430:1959 - wersja polska

  PN-B-03430:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

 49. PN-B-03421:1978 - wersja polska

  PN-B-03421:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 50. PN-B-03420:1976 - wersja polska

  PN-B-03420:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Produkty 100301 do 100350 z 103245

na stronę

Ustaw kierunek rosnący