Wyniki wyszukiwania dla 'most'

Produkty 1 do 50 z 237

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem

  Wprowadza: CEN/TR 17231:2018 [IDT]

 2. PN-A-75052-03:1990 - wersja polska

  PN-A-75052-03:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

 3. PN-A-82053:1959 - wersja polska

  PN-A-82053:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82053:1981 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie trwałości metodą termostatową

 4. PN-A-82053:1981 - wersja polska

  PN-A-82053:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie metodą termostatową

 5. PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  PN-A-82055-5:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową

 6. PN-A-86768:1967 - wersja polska

  PN-A-86768:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86732:1974 - wersja polska

  Konserwy rybne -- Badania termostatowe

 7. PN-B-02005:1986 - wersja polska

  PN-B-02005:1986 - wersja polska

  Obciążenia budowli -- Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

 8. PN-B-02012:1964 - wersja polska

  PN-B-02012:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02005:1986 - wersja polska

  Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie suwnicami mostowymi

 9. PN-B-02014:1972 - wersja polska

  PN-B-02014:1972 - wersja polska

  Suwnice pomostowe podwieszone -- Parametry, wymiary i odstępy do konstrukcji stałych

 10. PN-B-02015:1961 - wersja polska

  PN-B-02015:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Obciążenia działające na mosty, wiadukty i przepusty

  Skontaktuj się z PKN

 11. PN-B-02015:1966 - wersja polska

  PN-B-02015:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-S-10030:1982 - wersja polska

  Mosty, wiadukty i przepusty -- Obciążenia i oddziaływania

 12. PN-B-03261:1958 - wersja polska

  PN-B-03261:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-S-10042:1991 - wersja polska

  Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 13. PN-B-06705:1952 - wersja polska

  PN-B-06705:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kamienie ciosane do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich -- Badania techniczne

 14. PN-B-11110:1960 - wersja polska

  PN-B-11110:1960 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały kamienne -- Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe

 15. PN-B-11130:1952 - wersja polska

  PN-B-11130:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ciosy proste do podpór mostowych i innych budowli inżynierskich

 16. PN-B-11131:1952 - wersja polska

  PN-B-11131:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ciosy kształtowe do podpór mostowych

 17. PN-B-11213:1997 - wersja polska

  PN-B-11213:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały kamienne -- Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

 18. PN-C-04592:1972 - wersja polska

  PN-C-04592:1972 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Oznaczanie wskaźnika stabilności i termostabilności wody

 19. PN-C-04606:1967 - wersja polska

  PN-C-04606:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04592:1972 - wersja polska

  Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych -- Oznaczanie termostabilności

 20. PN-E-06510:1976 - wersja polska

  PN-E-06510:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06510:1987 - wersja polska

  Mostki stałoprądowe -- Ogólne wymagania i badania

 21. PN-E-06510:1987 - wersja polska

  PN-E-06510:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60564:2002 - wersja angielska

  Elektryczne przyrządy pomiarowe -- Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji -- Wymagania i badania

 22. PN-E-08504:1958 - wersja polska

  PN-E-08504:1958 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elektroenergetyczny sprzęt ochronny -- Pomost izolacyjny

 23. PN-EN 1062-7:2004 - wersja angielska

  PN-EN 1062-7:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1062-7:2005 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 7: Oznaczanie właściwości mostkowania rysy

  Wprowadza: EN 1062-7:2004 [IDT]

 24. PN-EN 1111:2002 - wersja polska

  PN-EN 1111:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne

  Wprowadza: EN 1111:1998 [IDT]

 25. PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna

  Wprowadza: EN 1111:2017 [IDT]

 26. PN-EN 12312-4+A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 12312-4+A1:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-4+A1:2010 - wersja polska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2003+A1:2009 [IDT]

 27. PN-EN 12312-4+A1:2010 - wersja polska

  PN-EN 12312-4+A1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-4:2014-04 - wersja angielska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2003+A1:2009 [IDT]

 28. PN-EN 12312-4:2004 - wersja angielska

  PN-EN 12312-4:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-4:2005 - wersja polska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2003 [IDT]

 29. PN-EN 12312-4:2005 - wersja polska

  PN-EN 12312-4:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12312-4+A1:2009 - wersja angielska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2003 [IDT]

 30. PN-EN 12312-4:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN 12312-4:2014-04 - wersja angielska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2014 [IDT]

 31. PN-EN 12312-4:2014-04 - wersja polska

  PN-EN 12312-4:2014-04 - wersja polska

  Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

  Wprowadza: EN 12312-4:2014 [IDT]

 32. PN-EN 12561-7:2004 - wersja angielska

  PN-EN 12561-7:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12561-7:2011 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 7: Pomosty i drabiny

  Wprowadza: EN 12561-7:2004 [IDT]

 33. PN-EN 12561-7:2011 - wersja angielska

  PN-EN 12561-7:2011 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 7: Pomosty i drabiny

  Wprowadza: EN 12561-7:2011 [IDT]

 34. PN-EN 1287:2002 - wersja angielska

  PN-EN 1287:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1287:2004 - wersja polska

  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

  Wprowadza: EN 1287:1999 [IDT]

 35. PN-EN 1287:2004 - wersja polska

  PN-EN 1287:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

  Wprowadza: EN 1287:1999 [IDT]

 36. PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna

  Wprowadza: EN 1287:2017 [IDT]

 37. PN-EN 1298:2001 - wersja polska

  PN-EN 1298:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1004-2:2022-04 - wersja angielska

  Przejezdne pomosty robocze -- Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi

  Wprowadza: EN 1298:1996 [IDT]

 38. PN-EN 13375:2005 - wersja angielska

  PN-EN 13375:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13375:2006 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki do badań

  Wprowadza: EN 13375:2004 [IDT]

 39. PN-EN 13375:2006 - wersja polska

  PN-EN 13375:2006 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13375:2019-06 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki

  Wprowadza: EN 13375:2004 [IDT]

 40. PN-EN 13375:2019-06 - wersja angielska

  PN-EN 13375:2019-06 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki

  Wprowadza: EN 13375:2019 [IDT]

 41. PN-EN 13451-11:2005 - wersja polska

  PN-EN 13451-11:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska

  Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych

  Wprowadza: EN 13451-11:2004 [IDT]

 42. PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska

  PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13451-11:2023-05 - wersja angielska

  Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych

  Wprowadza: EN 13451-11:2014 [IDT]

 43. PN-EN 13451-11:2023-05 - wersja angielska

  PN-EN 13451-11:2023-05 - wersja angielska

  Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych zainstalowanych na basenach do użytku publicznego

  Wprowadza: EN 13451-11:2022 [IDT]

 44. PN-EN 13586:2004 - wersja angielska

  PN-EN 13586:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13586:2006 - wersja polska

  Dźwignice -- Pomosty dźwignicowe

  Wprowadza: EN 13586:2004 [IDT]

 45. PN-EN 13596:2005 - wersja angielska

  PN-EN 13596:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13596:2006 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie przyczepności

  Wprowadza: EN 13596:2004 [IDT]

 46. PN-EN 13596:2006 - wersja polska

  PN-EN 13596:2006 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie przyczepności

  Wprowadza: EN 13596:2004 [IDT]

 47. PN-EN 13653:2005 - wersja angielska

  PN-EN 13653:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13653:2006 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie

  Wprowadza: EN 13653:2004 [IDT]

 48. PN-EN 13653:2006 - wersja polska

  PN-EN 13653:2006 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie

  Wprowadza: EN 13653:2004 [IDT]

 49. PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie

  Wprowadza: EN 13653:2017 [IDT]

 50. PN-EN 1398:2000 - wersja polska

  PN-EN 1398:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1398:2009 - wersja angielska

  Mostki ładunkowe

  Wprowadza: EN 1398:1997 [IDT], EN 1398:1997/AC:1998 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 237

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący