• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-ISO 37120:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zrównoważony rozwój społeczny -- Wskaźniki usług miejskich i jakości życia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano i określono metodykę dla zestawu wskaźników do sterowania i mierzenia efektów działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia. Jest ona zgodna z ustalonymi zasadami i może być stosowana w połączeniu z ISO 37101:—, Sustainable development in communities — Management systems — General principles and requirements po jej opublikowaniu, oraz z innymi strategicznymi wytycznymi.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do każdego miasta, gminy lub samorządu lokalnego, które podejmują się zmierzenia własnych efektów działalności w sposób porównywalny i możliwy do zweryfikowania, niezależnie od wielkości i lokalizacji

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37120:2015-03 - wersja polska
Tytuł Zrównoważony rozwój społeczny -- Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
Data publikacji 27-02-2017
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza ISO 37120:2014 [IDT]
ICS 13.020.20