PN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Systemy inteligentnego transportu (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Dokument ma zastosowanie do komunikacji korporacyjnej wykorzystującej nadajniki i odbiorniki systemów inteligentnego transportu (ITS). ITS obejmuje relacje: pojazd-pojazd, pojazd-infrastruktura, infrastruktura-pojazd. Dokument dotyczy zarówno jednostek pokładowych (On Board Unit - OBU) wyposażonych w zintegrowaną lub dedykowaną antenę, jak i jednostek drogowych (Road Side Unit - RSU) tl infrastruktury drogowej lub kolejowej

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011/Ap1:2013-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy inteligentnego transportu (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 28-09-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 35.240.60
Elementy dodatkowe PN-ETSI EN 302 686 V1.1.1:2011/Ap1:2013-10E