PN-ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 510 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra niskiego poziomu mocy i ich urządzenia pomocnicze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Omówiono urządzenia pomocnicze dla aktywnych implantów medycznych o ultra niskim poziomie mocy i implantów membranowych, pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz stosowane w systemie komunikacji implantów medycznych, objętym dyrektywą 90/385/EEC. Części radiowe wchodzące w skład systemu, zwane urządzeniami peryferyjnymi podlegają dyrektywie 99/5/EC. Podano wymagania techniczne, odpowiadające artykułowi 3.2 tej dyrektywy oraz metody pomiarowe, pozwalające na ocenę zgodności z powyższymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra niskiego poziomu mocy i ich urządzenia pomocnicze -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 26-10-2007
Data wycofania 03-07-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 11.040.40, 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 510 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska