PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej

Zakres

Podano wymagania zasadnicze, odnoszące się do artykułu 3.2 Dyrektywy R&TTE, dla urządzeń stosowanych w wielopunktowych, cyfrowych, stacjonarnych systemach radiowych, obejmujące również urządzenia z antenami zintegrowanymi

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej
Data publikacji 26-10-2007
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30, 33.120.40