PN-ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 301 091-1, parametry techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych bliskiego zasięgu z anteną zintegrowaną, pracujących w paśmie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz, mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji. naziemnej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 26-10-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 35.240.60, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska