PN-ETSI EN 300 422-2 V1.3.1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Dotyczy mikrofonów radiowych i wspomagających urządzeń odsłuchowych pracujących na częstotliwościach radiowych między 25 MHz i 3 GHz, wykorzystujących analogowe, cyfrowe i mieszane (lub hybrydowe) modulacje. Przedstawiono wymagania techniczne i badania na zgodność z tymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-2 V1.3.1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 05-03-2012
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-2 V1.3.1:2011 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01